Elst

Buurtzorg Elst

Buurtzorg Elst bestaat vanaf juni 2007. Inmiddels zijn er vier teams.

Buurtzorg biedt een natuurlijk alternatief voor thuiszorg in
Nederland. Het leveren van zorg thuis aan oudere mensen, mensen met
beperkingen en chronisch zieken verdient een toegewijde en efficiënte houding
naar cliënten. De wijkverpleegkundige / wijkziekenverzorgende speelt daarin een
centrale rol. In overleg met de cliënten neemt zij direct beslissingen over de
inhoud van en de werkwijze bij de hulpverlening. Buurtzorg Nederland gaat uit
van de professionele autonomie van haar medewerkers en ondersteunt die
autonomie. Kennis van specifieke buurtomstandigheden biedt een aanvullend
ingrediënt voor het professioneel handelen. 

Directe afstemming met de eerstelijns gezondheidszorg - in het bijzonder de
huisarts - bevordert een toegesneden aanbod van verpleging, persoonlijke
verzorging en welzijn (ondersteunende begeleiding).

Buurtzorg voorziet in toegewijde hulpverlening door te
werken met kleine buurtteams van volwaardig opgeleide (wijk)verpleegkundigen en (wijk)verzorgenden IG.
De landelijk ondersteunende organisatie is eveneens professioneel van kaliber
en eenvoudig van opzet.

Waarin onderscheidt Buurtzorg zich van andere thuiszorgorganisaties?

 1. Wij zoeken samen met de cliënt en zijn/haar netwerk
  naar de beste oplossingen die de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven
  bevorderen. 
 2. De zorgverlening is de verantwoordelijkheid van onze medewerkers. 
 3. Wij leveren professionele zorg volgens professionele
  standaarden, evidence based en gemonitored. 
 4. De effectiviteit van de zorg staat centraal; Er wordt niet
  meer zorg geleverd dan nodig is en niet langer dan nodig is.

Buurtzorg Elst is een Buurtzorg+ (plus) team. Dit betekent dat er een nauwe samenwerking is met  ergotherapie en oefentherapie/fysiotherapie. Wilt u meer weten over het 'plus' concept van Buurtzorg: zie www.geintegreerdethuiszorg.nl of www.oefentherapie-elst.nl


Bij Buurtdiensten kunt u terecht voor huishoudelijke hulp.

Buurtdiensten Elst

06-53956312
http://www.buurtdiensten.nl

Wilt u meer weten over Buurtzorg Elst , neem dan contact met ons op.
06 - 12177499
elst1@buurtzorgnederland.com